Tin tức SiteTech

Sitetech Global nhận chứng chỉ của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ xây dựng

Ngày 13/2/2018 công ty CP TVTK và Công nghệ SiteTech Toàn Cầu đã được Cục quản lý hoạt động xây dựng – Bộ xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng với lĩnh vực thiết kế công trình dân dụng: Hạng 1. Đây là một bước trưởng thành của thương hiệu SiteTech Global trước đánh giá của cơ quan quản lý nhà nước cũng như một phần khẳng định sự phát triển về chuyên môn của công ty qua hơn 4 năm hoạt động.

Bài viết cùng danh mục