SiteTech logo

Sitetech logo

Sitetech logo

Ý nghĩa logo SiteTech 1. Hình khối Hình ellipse gợi liên tưởng đến hình ảnh trái đất, hình ảnh quỹ đạo chuyển động của một vật thể với ý nghĩa...