Nhà máy - KCN

- Tên dự án: Nhà máy sản xuất đá thạch anh

- Địa điểm xây dựng: Khu công nghiệp công nghệ cao 2, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A (A&A Green Phoenix Group Joint Stock Company)

 

Bài viết cùng danh mục