Nhà máy - KCN

Nhà máy sản xuất bao bì Jebsen & Jessen Packaging Việt Nam

- Địa điểm: Khu công nghiệp Quế Võ, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Jebsen & Jessen Packaging Việt Nam

Bài viết cùng danh mục