Civil works

- Tên dự án: Nhà ở cho CB-CNV Vicostone

- Địa điểm xây dựng: Xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội

- Hạng mục thi công:

- Thời gian thực hiện: 2014

- Chủ đầu tư / Nhà thầu chính: Công ty CP Vicostone

 

Bài viết cùng danh mục