Factory - Industrial zone

- Tên dự án: Nhà máy sản xuất đá thạch anh

- Địa điểm xây dựng: Khu công nghiệp công nghệ cao 2, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội

- Hạng mục thi công:

- Thời gian thực hiện:

- Chủ đầu tư / Nhà thầu chính: Công ty CP Phượng hoàng xanh A&A